อัลลอฮ์จะทรงให้ความช่วยเหลือบ่าวของพระองค์
ตราบใดที่บ่าวยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องของเขา

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه<

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการช่วยดูแลชีวิตรอบด้าน
ให้คุณและครอบครัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

About TIP Takaful

Tip Takaful Product

Choose the insurance plan that works for you and your loved ones.

 • Muslim car

  Good value, comprehensive peace of mind

  • Cost-effective

   Contribution starting at just 17 baht a day

  • Comprehensive response

   Do not check the car condition Old and new

  • Claim

   No damages for the first part Either right or wrong

Customers who trust TIP takaful...

 • Takaful is an alternative for Muslims to replace their insurance.

      Darul Muhcineen Mosque (Ban Don), which I am an imam, was there.
  Takaful Fire to the Mosque Even a car used in the office Islamic Committee of Bangkok
  It has to be car insurance.
  We use the Takaful principle to replace it, which is considered a correct part of the religion.
  Ask the Muslims to consider using Takaful as a replacement for insurance and life insurance in the future.
  Mr.Arun Boonchom
  Chairman of the Islamic Committee of Bangkok
  And Imam Darul Muhcineen Mosque (Ban Don)

 • Making Takaful, A Journey for Hajj and Umrah It will give us a determined mind in the Hajj ceremony.

  We have studied this package in detail and consider it quite a bit more protective while we were at the Saudi Arabia Hajj. As well as protection after traveling back to Thailand at this point If we have the opportunity to purchase this protection Makes us feel at ease Convenience and spirit of determination to assemble the perfect Hajj pit.
  Mr. Chayapongthongthong, Advisor to the Deputy Minister of Education (Khunying Kalaya Sophonpanich)
  Deputy Director of Kasemphitaya School
 • I was trying to find out. I want to have a system that is based on Islam. In order to help when we have an accident

      I tried to find I want to have an insurance system that is Islamic.
  In order to help when we have an accident
  Having an Islamic insurance system will be another tool that will make us comfortable to use the car.
  And most importantly, we have someone to help negotiate
  Thiphaya Takaful is another way that we, as living Muslims in Thailand, deserve to promote because it is an Islamic system.
  Professor Suhaime Nathong,
  Academic RegularNew TM TV Station

Takaful News

29 November 2022
November 25, 2022

Meet with the Managing Director of Krungthai Leasing Company Limited to thankyou for using the service of Tiptakaful.

40 Read
29 November 2022
November 22, 2022

Giving policy Takaful Accident Dhipaya pa365 to extend the terrorist threat to Senior Regional Director, OIC Region 9 Office (Songkhla) at Songkhla Provincial Office

40 Read
29 November 2022
November 26, 2022

Orphan 65 of Bang Uthit Mosque

42 Read
24 November 2022
Thursday 17 November 2022

Executives of Shareef 1400 (Thailand) Co., Ltd. met with Tip takaful executives, Mr. Manas Binmahmood, Tip takaful advisor.

61 Read

Great restaurants,
by... TIP takaful

ครอบคลุมทุกเรื่องประกันภัย
ง่าย สะดวก รวดเร็ว ครบ จบ ใน App เดียว
สแกน QR Code
เพื่อ ดาวน์โหลด App

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ