• รถยนต์มุสลิม

  คุ้มค่า ครอบคลุม สบายใจ

  • คุ้มค่า คุ้มราคา

   เงินสมทบเริ่มต้น เพียงวันละ 17 บาท

  • ตอบสนอง ครอบคลุม

   ไม่ต้องตรวจสภาพรถ ทั้งเก่าและใหม่

  • เคลมสบายใจ

   ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ไม่ว่าจะถูกหรือผิด

 • ตะกาฟุลสุขภาพและอุบัติเหตุ

  ทิพย Take Care

  • ชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตุ

   ชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตุ

  • คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

   คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

 • ตะกาฟุลอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย

  บ้านทิพย ยิ้มได้

  • ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว...เราดูแล

   ไม่ต้องห่วง..เมื่อมี บ้านทิพยยิ้มได้

  • ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวสูงสุด 1,000/วัน

   ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวสูงสุด 1,000/วัน

  • จ่ายสบาย... เริ่มต้นวันละ 2 บาท

   บ้านทิพยยิ้มได้..จ่ายน้อย แค่วันละ 2 บาท

 • ตะกาฟุลเพื่อธุรกิจขนาดย่อม

  • คุ้มครองภัยจากไฟไหม้ฟ้าผ่า

   คุ้มครองภัยจากไฟไหม้ฟ้าผ่า

  • คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

   คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

  • เงินทดแทนการสูญเสียรายได้วันละ 1,000 บาท

 • ตะกาฟุลเพื่อเดินทางไปทำฮัจย์

  เจ็บป่วย บาดเจ็บ จ่ายชัวร์

  • เจ็บป่วย บาดเจ็บ จ่ายชัวร์

   ไม่ต้องห่วงเมื่อ เจ็บป่วย บาดเจ็บ จ่ายชัวร์

  • ไฟลท์ดีเลย์ พลาดเที่ยวบิน หมดห่วงชัวร์

   ไฟลท์ดีเลย์ พลาดเที่ยวบิน หมดห่วงชัวร์

  • กระเป๋าล่าช้า เสียหาย สูญหาย ได้ชดเชยชัวร์

   ไม่ต้องกังวลกับเรื่องกระเป๋า ล่าช้า เสียหาย สูญหาย ได้ชดเชยชัวร์

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ