ประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย

  • ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว...เราดูแล

    ไม่ต้องห่วง..เมื่อมี บ้านทิพยยิ้มได้

  • ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวสูงสุด 1,000/วัน

    ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวสูงสุด 1,000/วัน

  • จ่ายสบาย... เริ่มต้นวันละ 2 บาท

    บ้านทิพยยิ้มได้..จ่ายน้อย แค่วันละ 2 บาท

เงื่อนไขการรับสัญญา

เงื่อนไข
1. สถานที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น

2. สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ฝาผนังคอนกรีต)เงื่อนไขพิเศษ

 - เอกสารแนบท้ายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต

 - เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย


ทรัพย์สินที่คุ้มครอง
1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวม กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม
2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัย
 


หมายเหตุ*
สมาชิกควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำสัญญาตะกาฟุล

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราโทรกลับ

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ