ตะกาฟุลเพื่อธุรกิจขนาดย่อม ดีอย่างไร?

  • คุ้มครองภัยจากไฟไหม้ฟ้าผ่า

    คุ้มครองภัยจากไฟไหม้ฟ้าผ่า

  • คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

    คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

  • เงินทดแทนการสูญเสียรายได้วันละ 1,000 บาท

เงื่อนไขการรับสัญญา

หมายเหตุ*
อ่านเงื่อนไขก่อนทำสัญญาตะกาฟุล

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราโทรกลับ

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ