ข่าวสาร

14 มิถุนายน 65

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

            หลังจากที่เข้าพบ ท่านประธานเครือข่ายสหกรณ์ จึงได้ นัดผู้จัดการใหญ่สหกรณ์อิสลามอัศศิดดิก คุณสมาน โอฬาวัฒน์ และ รองผู้จัดการใหญ่ คุณอนันต์ ฤทธิ์โต พร้อมทีมงาน
และ ผู้จัดการเครือข่ายสหกรณ์อิสลาม คุณอติพงษ์ ยาชะรัด เพื่อแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการทิพยตะกาฟุล โดยเรื่องการรีตะกาฟุล

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

29 พฤศจิกายน 2565
25 พฤศจิกายน 2565

เข้าพบคุณกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุง ไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด เพื่อขอบคุณที่ใช้บริการทิพยตะกาฟุล

29 พฤศจิกายน 2565
22 พฤศจิกายน 2565

มอบกรมธรรม์ สัญญาตะกาฟุลอุบัติเหตุทิพย pa365 ขยายภัยก่อการร้ายให้กับ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค9 (สงขลา) ณ สำนักงาน จ.สงขลา

29 พฤศจิกายน 2565
26 พฤศจิกายน 2565

งานกำพร้า 65 ของมัสยิดบางอุทิศ

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ