ข่าวสาร

22 กันยายน 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565
คุณศุภชัย จงศุลวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด และทีมงานบริษัท ทิพยประกันชีวิต ( TIPlife ทิพยประกันชีวิต )
เข้าพบ ท่านที่ปรึกษามนัส บินมะฮมุด เพื่อขอคำแนะนำถึงวิธีการทำ Islamic Insurance ที่ถูกต้องตามหลักการพร้อมทั้งหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

29 พฤศจิกายน 2565
25 พฤศจิกายน 2565

เข้าพบคุณกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุง ไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด เพื่อขอบคุณที่ใช้บริการทิพยตะกาฟุล

29 พฤศจิกายน 2565
22 พฤศจิกายน 2565

มอบกรมธรรม์ สัญญาตะกาฟุลอุบัติเหตุทิพย pa365 ขยายภัยก่อการร้ายให้กับ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค9 (สงขลา) ณ สำนักงาน จ.สงขลา

29 พฤศจิกายน 2565
26 พฤศจิกายน 2565

งานกำพร้า 65 ของมัสยิดบางอุทิศ

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ