ข่าวสาร

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565


วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

                 ผู้แทนโครงการทิพยตะกาฟุล โดย นายกฤษฎา กิตติพรไพบูลย์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกริก พร้อม ด้วยทีมงานทิพยตะกาฟุล และได้เข้าร่วมพิธีเปิดวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคาร 2 พร้อมรับมอบของที่ระลึกจาก ศ.ดร.จรัญ มะลูลืม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพฯ โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเงินอิสลามโดยเฉพาะ ตะกาฟุล ที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม และ จะเป็นโอกาสดีสำหรับนักศึกษามุสลิม ที่จะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

29 พฤศจิกายน 2565
25 พฤศจิกายน 2565

เข้าพบคุณกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุง ไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด เพื่อขอบคุณที่ใช้บริการทิพยตะกาฟุล

29 พฤศจิกายน 2565
22 พฤศจิกายน 2565

มอบกรมธรรม์ สัญญาตะกาฟุลอุบัติเหตุทิพย pa365 ขยายภัยก่อการร้ายให้กับ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค9 (สงขลา) ณ สำนักงาน จ.สงขลา

29 พฤศจิกายน 2565
26 พฤศจิกายน 2565

งานกำพร้า 65 ของมัสยิดบางอุทิศ

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ