ข่าวสาร

17 ตุลาคม 65

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

 
     ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ทิพยตะกาฟุล ได้เข้าร่วมงานโดยเป็นวิทยากรในการ สัมมนา 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ คปภ. ภาค 9 โดย ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณเจษฎา จิตรัตน์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ท่านรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย คุณชัยยุทธ มังศรี และ ท่านประธาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คุณศักดิ์กรียา บิลแสละ ได้เข้าร่วมรับฟังในการสัมมนา และเข้าเยี่ยมชม บูธ ทิพยตะกาฟุล ด้วย  สำนักงาน คปภ. ภาค 9 - สงขลา

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

29 พฤศจิกายน 2565
25 พฤศจิกายน 2565

เข้าพบคุณกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุง ไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด เพื่อขอบคุณที่ใช้บริการทิพยตะกาฟุล

29 พฤศจิกายน 2565
22 พฤศจิกายน 2565

มอบกรมธรรม์ สัญญาตะกาฟุลอุบัติเหตุทิพย pa365 ขยายภัยก่อการร้ายให้กับ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค9 (สงขลา) ณ สำนักงาน จ.สงขลา

29 พฤศจิกายน 2565
26 พฤศจิกายน 2565

งานกำพร้า 65 ของมัสยิดบางอุทิศ

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ